به چه کسی مترجم ناتی گفته می شود ؟

مترجم ناتی به مترجمی می گویند که مجوز ترجمه خود را از سازمان امور مترجمین کشور استرالیا گرفته باشد یعنی عملا این مترجم ها مترجم رسمی کشور استرالیا هستند .  علاوه بر خود استرالیا ترجمه این مترجمان در بسیاری از کشورهای دیگر مورد تایید است و پذیرفته می شود.

 

به چه ترجمه ای ترجمه ناتی گفته می شود؟
به ترجمه ای گفته می شود که توسط مترجم رسمی ناتی انجام شود . این ترجمه سربرگ خاص خود و دستورالعمل خاص خود را داراست . علاوه بر این ترجمه ناتی نیازی به تایید دادگسنری و وزارت خارجه ندارد .


ترجمه ناتی رو در ایران کجا انجام میدهند ؟
در حال حاضر در تهران و سایر شهرها چند مرکز ترجمه ناتی وجود دارد که دارالترجمه ناتی صادقیه نیز یکی از این دفاتر است و ترجمه های ناتی رو هم به صورت فایل دیجیتالی و هم به صورت پرینت شده تحویل میدهد.
آیا مثل مترجم رسمی ایران ناتی هم سختگیری دارد و آیا با کپی یا کپی برابر اصل میشود ترجمه ناتی انجام داد؟
دستورالعمل سازمان ناتی برای ترجمه بسیار ساده تر از امور مترجمین ایران هست و مترجم هم برابر اصل و هم کپی رو میتونه ترجمه کنه اما باید ذیل ترجمه قید کنه که از روی اصل یا کپی یا برابر اصل ترجمه نموده .
اعتبار ترجمه ناتی به چه صورت است ؟
ترجمه ناتی نامعتبر نمی شود و اعتبارش رو خواهد داشت.

البته در مورد چیزهایی که  به روز می شوند مثل ترجمه عدم سوئ پیشینه و طلاق و فرزند جدید در شناسنامه بهتر است جدید ترجمه شود .